NUORTEN TAPAHTUMA 100 KEVÄTTÄ 11.5. – 14.5. 2022

Ajankohta: 11.5.2022 – 14.5.2022

NUORTEN TAPAHTUMA  100 KEVÄTTÄ 11.5. – 14.5. 2022

Nuorisotalo Kukkula, 44300 Konnevesi

Konneveden kunnan 100 vuotta -juhlavuoden tapahtumakokonaisuus käynnistyy toukokuussa 4. päiväisellä nuorten tapahtumalla nimeltään 100 kevättä. Toteutamme nuorten taidetyöpajoja, joissa taiteen ja valokuvauksen keinoin rohkaistaan nuoria luovaan ilmaisuun ja kertomaan omista näkemyksistään teemaan, historiaan ja tulevaisuuteen  liittyen. Tavoitteena on osallistaa nuoria ja lisätä oman paikkakunnan arvostusta, nähdä sen mahdollisuuksia ja luoda uskoa tulevaisuuteen. Samalla 100 kevättä aloittaa yhteisöllisen taideprosessin, joka jatkuu ja laajenee koko 100v. – tapahtumien täyteisen juhlavuoden ajan.

Konneveden luonto on rikkaus, sen kirkkaat vedet ja puhtaat maat ja metsät tulevaisuudessa kultaakin arvokkaampia. Niillä on historiaa paljon enemmän kuin meillä, ja ne myös jäävät tänne meidän jälkeemme. Kevät toistuu aina samanlaisena, jatkuvuus luo uskoa myös tulevaisuuteen. Kevät on uuden alku, nuoruuden ja kukkaan puhkeamisen aikaa. Maataloudessa alkaa keväällä aina uusi satokausi, uudet suunnitelmat ja kylvötyöt. Kysymme nuorilta, mikä heitä kiinnostaa, mitä he toivovat ja ajattelevat tulevaisuudesta. Yhteisten näyttelyiden ja tapahtumalle luodun You tube-kanavan kautta saamme nuorten teoksille ja ajatuksille näkyvyyttä. Motivoimme nuoria olemaan oppaita tulevaisuuteen, nuorissa on viisautta, ja toivoa.

Nuorten taide- ja valokuvaustyöpajat ja näyttelyt toteuttavat ja ohjaavat

Jaana Harlin, tekstiiliartenomi AMK ja Sade Hiidenkari, taiteen maisteri TaM

Valokuvauksen, mediataiteen ja vanhojen valokuvien kautta tutkimme elävää historiaa ja tulevaisuutta. Mikä on samanlaista, mikä on muuttunut? Minkälaista oli 100 vuotta sitten, mitä on sadan vuoden päästä?

Toteutuksessa käytetään historiallisia valokuvia ja ilmakuvia Konneveden maisemista ja kylältä sekä ihmisistä 100 vuotta sitten. Nuorten omien kiinnostuksen kohteiden mukaan

omakuvan ja maisemakuvan toteuttamista teeman mukaan, menneen ja kuvitteellisen tulevan välillä. Lähtökohtana miten on eletty, minkälaista harrastustoimintaa on ollut 100 vuotta sitten, minkälaisia vaatteita, työtapoja ja uutta teknologiaa, ruokaa, tai miten on riiattu, urheiltu, tanssittu, soitettu musiikkia  tai opiskeltu. Miten paikallinen luonto tai rakennukset on muuttunut, minkälaista voisi tulevaisuuden elämä Konnevedellä olla?

Tapahtumakokonaisuus toteutetaan yhteistyössä koulun, kunnan vapaa-aikatoimen sekä Käpälä ry:n, Konneveden kotiseutuyhdistyksen ja kirjaston kanssa. Tehtyä materiaalia asetetaan näytteille eri puolille Konneveden kirkonkylää, mm. kunnantalolle ja kirjastoon.